Però singularment amb el joc anal, és essencial prendre en consideració la seguretat. Cap quantitat de plaer val l'estrès, l'ansietat, la malaltia física i el cost de contraure una ITS o una altra infecció. Tampoc val la pena la culpa de transmetre un, ab que examini amb regularitat i conegui l'estat del seu cos. Si bé no es pot parlar en tots i cadascun dels casos de la possibilitat d'un ritme, podem fer una excepció. Les persones sense problemes sexuals tenen, fins als 30 anys, una mitjana de 3 o quatre coits a la setmana. Mitjana vol dir que certs ho tenen una vegada i altres 5 o bé 6. Entre els 30 i 40 anys, s'estabilitza en una xifra de 2 a 3 vegades a la setmana. Entre els 40 i els 50, dues vegades. La mesura real és aquesta: com més es la fa créixer, millor. Després dels 50, un cop per setmana és una bona mitjana. A mesura que les dones envelleixen i les demandes dels nens petits i / o bé les carreres redueixen un tant, comencen a comprendre i estimar els beneficis de passar una tarda sencera en un llit amb un amant. Comencen a relaxar-se i obrir-se i ara de la vida han guanyat la confiança de dir: Desitjo fer això o allò.